Tư Vấn & Xây Dựng Thương Hiệu

THƯƠNG HIỆU là yếu tố tạo nên sự Khác Biệt Vượt Trội  của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh”

 
Xây dựng cấu trúc nền tảng cho thương hiệu

       - Đặt tên thương hiệu.

       - Thiết kế logo.

       - Thiết kế hệ thống nhận dạng thương hiệu.

Xây dựng chiến lược định vị, phát triển và quảng bá thương hiệu

       - Thương hiệu công ty, tập đoàn.

       - Thương hiệu sản phẩm/dịch vụ.

Khách hàng tiêu biểu:

       - Gold Cup: Giới thiệu về Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu.

       - Victory: Bộ nhận dạng thương hiệu & tư vấn chiến lược.

       - Fico: Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu.

       - Công ty điện tử Hanel.

       - Công ty TNHH MTV Giấy Sài Gòn.

       - Vang Thăng Long: Chiến lược phát triển thương hiệu