Visa du học Úc được cấp dưới dạng điện tử

Hiện nay, visa Úc được cấp dưới dạng visa điện tử. Khi được cấp visa du học, du học sinh cần tuân thủ các điều kiện của loại visa mình đang có. Dưới đây là tóm tắt các điều kiện cơ bản mà du học sinh cần lưu ý...